diagnosespezifische Selbsthilfegruppen

Selbsthilfegruppe "Sjögren/Sicca-Syndrom"

Ansprechpartner: Herr Klaus-Peter Jakubek
Telefon: ab 12.30 Uhr 039000/206

jakubek@t-online.de

Selbsthilfegruppe "Psoriasis Arthritis"

Ansprechpartner: Herr Martin Klein
Telefon: 039001/679991

shgpsoriasis@gmail.com